Ασύγχρονη εκπαίδευση στο Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με στόχο την    εκπαίδευση και ενημέρωση ιδιοκτητών επιχειρήσεων και παράλληλα την δυνατότητα να μπορούν να  αντιμετωπίσουν με "ιδία γνώση" την συμμόρφωση των επιχειρήσεων τους.
Η μοναδική εκπαίδευση εξ'αποστάσεως που δίνει ταυτόχρονα με την ενημέρωση και την "λύση" στη  συμμόρφωση.

GDPR

GDRP Advanced Demo mode

Εκπαίδευση GDPR Advanced