Ειδικά βιντεομαθήματα, με οπτικοακουστικό υλικό για την εκπαίδευση και πιστοποίηση με τον αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης LanguageCert LTE.

Οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό υλικό κατάλληλο για μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν μόνοι τους για την online αναγνωρισμένη πιστοποίηση LanguageCert LTE. Εμπεριέχονται βίντεο μαθήματα πάνω σε τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων.